ولف دی ال

پیروزی
پیروزی کسب موفقیت در یک نبرد، چالش یا بازی است. پیروزی معمولا باعث ایجاد نشاط و شادمانی می‌گردد و هنگامی‌که چیرگی بر یک مشکل و کسب پیروزی، باعث بدست آوردن هدف نهایی نمی‌گردد به آن پیروزی تلخ گفته می‌شود. نقطه مقابل پیروزی، شکست است.


روان‌شناسی
از دیدگاه روان‌شناختی، انسان دائما میل به پیروزی دارد و این میل به پیروزی، امید خوانده می‌شود. در دیدگاه‌های عمومی پیروزی می‌تواند نتیجه شکست باشد. در بسیاری از فرهنگ‌ها، شکست، پل پیروزی خوانده شده است.قفل

قُفل آلتی فلزی است که با آن در خانه، صندوق، قفسه، گنجه، دولابچه و یا زنجیر دوچرخه و غیره را می‌بندند.

قفل وسیله‌ای است برای بسته نگه داشتن در است به طوری که فقط با کلیدش بتوان آن را باز کرد. قفل درهای خانه‌ها بیشتر قفل استوانه‌ای است. قسمت بیرون زده از قفل یک زبانهٔ فنرسوار و گوه‌ای شکل است. هنگامی که در را می‌بندید این زبانه با صدای مختصری در قاب خود جای می‌گیرد.

بعضی قفل‌ها اصلاً کلید ندارند. در قفل رمزی از رمز استفاده می‌شود. با چرخاندن حلقه‌هایی یا فشار دادن دکمه‌هایی رمز را به قفل می‌دهند تا باز شود.

اتاق‌های امن بانک‌ها غالباً قفل‌های زمانی دارند. این قفل‌ها درها را شب بسته نگه می‌دارند و تا زمان معینی باز نمی‌کنند.قفل‌های ضامن‌دار

قفل‌های ضامن‌دار صدها سال، تنها وسیله اطمینان بخش برای مردمان به شمار می‌رفت. در واقع ضامن‌ها همان برآمدگی‌های اطراف سوراخ کلید در قفل هستند، به‌طوری که اگر کلیدی، شیارهائی متناظر با ضامن‌ها نداشته باشد، گردانیدن و حرکت آن در قفل ممکن نیست. طی قرن‌های متمادی، قفل سازها ابتکارهای فراوانی در طرح ضامن‌ها ارائه کردند و در نتیجه، کلیدهای پرپیچ و خمی پیدا شد. رومیان، کلیدهای کوچکی هم می‌ساختند و آنها را به‌عنوان انگشتر به دست می‌کردند؛ همچنین علاوه بر قفلهای ثابت، قفل قابل انتقال را هم وارد کار کردند.تاریخچه

در چین و مصر بیش از ۴۰۰۰ سال قبل از نوعی قفل چوبی استفاده می‌شد. در قرن پانزدهم میلادی، صنعت گران اروپایی قفل‌های ساده‌ای از فلز ساختند. اولین بار قفل‌های طرح جدید را رابرت بارون و جوزف برامه در دههٔ ۱۷۸۰ میلادی در انگلستان ساختند.

در هزارهٔ دوم ق. م در مصر و بین‌النهرین قفل کردن خزانه‌ها و انبار‌های گندم و پرستشگاه‌ها متداول بوده است. به نظرمیرسد که رومی‌ها پاره‌ای از این نوع قفل و کلید‌ها را از کشورهای مدیترانه‌ای بدست آورده است. پاره‌ای ازقفل‌های ایرانی همانندقفل‌های مصری و یونانی است وبرخی دیگرمانندقفل‌های رومی می‌باشند. برخی به قفل‌های چینی و هند ی میماندوتعدادی هم مانندقفل‌هایی است که دراروپاازقرون وسطی تا انقلاب صنعتی بکاربرده می‌شد. قفل‌ساز ایرانی یک کوره متوسط بادم فانوسی داردکه شکل‌های مختلف قفل رابه کمک آن تهیه می‌کند. لحیم کاری آنرادربوته‌های گلی کوچک انجام می‌دهد.قدیمی‌ترین قفل

از ایام قدیم تا قرن ۱۸ میلادی، قدیمی‌ترین شکل قفل، قفلی است که در ویرانه‌های خرساباد نزدیکی نینوا، پیدا شده است و حدود ۴ هزار سال قدمت دارد. این قفل چوبی است و چند میله چوبی قابل حرکت دارد که در سوراخ‌هایی مناسب روی کلون می‌افتند و کلون را در وضعیت بسته نگه می‌دارند. لید آن هم چوبی است و میله‌هایی دارد و می‌توان آن را در شیاری در کلون داخل کرد میله‌های کلید، میله‌های قابل حرکت قفل را به ارتفاع مناسب بالا می‌برند و بیرون کشیدن کلون ممکن می‌شد. مصریان قدیم، این نوع قفل را می‌شناختند و نمونه‌هایی از آن در ژاپن و نروژ نیز به دست آمده است. در حفره‌های تپه چغازنبیل در استان ایلام، کلون و میله‌هایی سنگی پیدا شده که قدمت آن به قرن سیزدهم میلادی می‌رسد. رومیان، قفل‌ها و کلیدهای فلزی را اختراع کردند و برای اولین بار از ضامن‌ها برای ایمنی قفل استفاده کردند.


قفل‌سازان قرون وسطی

قفل سازان قرون وسطی، بخصوص در کشور آلمان، در ساختن قفل‌های ظریف تبحر خاصی داشتند. کلیدها و قسمتهای متحرک قفل را بسیار پرکار و ضامن‌ها را بسیار درهم و پیچیده می‌ساختند. و ظاهر قفل‌ها رابه طور بسیار زیبایی تزئین می‌کردند. با این همه، توجه و نیاز فراوانی که در آن روزگاران پرآشوب به قفل‌های مطمئن بود، در ساز و کار قفلها چندان پیشرفتی حاصل نشد. درهم پیچیدگی ضامن‌ها و پنهان کردن سوراخ کلید، تنها وسیله ایمنی به شمار می‌رفت.انواع قفل‌ها
قفل استوانه‌ای را لینوس یل. جونیور در سال ۱۸۶۵ میلادی در امریکا ساخت. امروزه، بعضی از قفل‌ها الکترونیکی اند.

قفل‌های ایرانی را از لحاظ فنی می‌توان به رده‌های زیربخش کرد:


قفلهای ثابت در


۱. کلون دان (قفل رومی):

این قفل عبارت است ازکلون چوبی محکمی که داخل بدنهٔ قفل واقعی میشودوبدنهٔ قفل باگل میخ‌های بزرگ آهنی دست سازبه یک لنگهٔ در وصل شده است. انتهای کلون داخل ماده‌ای میشودکه درروی لنگه دردیگراست. برای بازوبسته کردن این کلون وماده یک طرف کشویی آن دارای دندانه‌هایی است که کلید به داخل می‌افتد. باهردورچرخاندن آن کشویی اش به آخرمیرسدوبدین ترتیب دربازوبسته می‌شود.


۲. قفل کلون دار:

این نوع قفل درتمام ایران یافت میشودوکهن ترین نوع قفل ازلحاظ ساخت است. که قدیمی ترین نوع آن مربوط به خرابه‌های خرساباد نزدیک شهرباستانی نینوا یافت شده است. کلون دارای چندین دندانه است که شیطانک وقتی درقفل بسته مشودبرروی آن می افتدوبدین ترتیب ضامن آن می‌شود. برای بازکردن در، کلیدراازشکافی که درداخل بدنه قفل است وکلیدخورنامیده میشودواردمیکنند. پره هابابرجستگی‌های روی کلیدنظیربریدگی‌های روی کلون است. کلیددرآن موقع بلندمیشود. بدین ترتیب شیطانک رابالبرده ووقتی که کلیدکشیده میشودوقفل عقب می‌رود. اصول قفل‌های امروزی مابه اسم یال براساس همین کلونهاساخته شده است. درمناطق یزد و اصفهان شیطانک‌های کلون باتنوع زیادبکاربرده می‌شود. درقفل چوبی، شیطانک یک کشوی عمودی آهنین راضامن میشودکه دریک چفت آهنی جذب ومحکم شده است.


۳. قفل فنرپیچ:

در آذربایجان قفل دیگری به کاربرده میشودکه اصول آن درطرح وساخت متفاوت است. این قفل شامل جعبه ی آهنی بادو فنر قوی است که سرشان ازجعبه بیرون آمده است. این فنرهادوطرف قلاب مادگی رامیگیرد. کلیدداری دو زبانه وباچنان اندازه‌ای است که وقتی که درداخل قفل میچرخدفنرهاراازهم بازکرده وازمادگی جدامیکندودربازمیشود. اگریک یادوطرف این زبانه هاکوچک باشد، فنربه اندازهٔ کافی ازهم بازنمیشودواگرزیادبزرگ باشدداخل سوراخ کلیدنمیشود. صفحهٔ مدینگ نیزبایددرشکاف‌های زبانه‌های کلیدبخوردبه طوری که روی هم بروند. این سه نوع قفلهای ثابت روی در، درهای اصلی، دروازه‌های باغ و... بکاربرده می‌شود.قفل‌های آهنی


۱. قفل فنری باکلیدپیچی :باتغییردادن قطر کلید، گام پیچ، تعدادپیچ ماده، طول وقطر مفتول داخل قفل عوض می‌شود. همین نوع قفل درقرون وسطی درانگلستان و فرانسه و آلمان دیده میشدوتاسال۱۸۷۵م دراین کشورهارواج داشت.


۲. قفل فنری باکلیدفشاری:

سابقهٔ تاریخی آن اززمان روم قدیم آغازمیشودوتاقبل ازانقلاب صنعتی دراروپابه کاربرده می‌شد. احتمال دارداختراع این نوع قفل هااز چین و هند باشدویاشایدازخاورمیانه آغازشده ازیک طرف به روم وازسوی دیگربه هندویاچین رفته باشد.


۳. قفل لوله باکلیدپیچی:

مشخصهٔ اصلی این قفل، استوانه ی کوچک آن است که داخل لوله قرارگرفته است. تکه درونی درقسمت جلودنده‌ای داردکه به حلقه ی قفل میخوردووقتی که خوب پیچ میشودآنراقفل می‌کند. کلیدآن درانتهادارای دنده است که بایدبه جلوی لوله بخورد. پس ازاینکه این سوی آنراپیچ کردندکلیدرابه جلوی آن فشارمیدهند. شیاری که روی کلیداست به راه کلیدبدنهٔ قفل می‌خورد. وقتی که کلیدچرخیده میشودقسمت قفل کنننده، برای اینکه بتواندحلقه راآزادکند، بازمیشود. باتغییر دنده‌های کلیدازلحاظ گام، قطروجهت حرکت نیزباتغییراندازه راه کلیدوشیاری که روی کلیداست وبدنه قفل، می‌توان انواع واقسام این نوع قفل رابدست آورد. تکه قفل کننده همیشه درداخل لوله باقی می‌ماند. قفل‌های لوله‌ای درهندو اروپای مرکزی پیداشده است.

۴. قفل حروفی یارمزی:
تاسال ۱۷۵۰م قفلهای حروفی شبیه قفل‌های ایرانی درفرانسه به کاربرده میشودواخیراًبرای محافظت دوچرخه و اتومبیل زیادبه کاربرده می‌شود.
کلید (قفل)
کلید ابزاری است که برای گشودن قفل بکار می‌رود. کلید معمولاً از دو بخش تشکیل شده‌است. بخش اول بخشی است که وارد شیار قفل شده و با آن تطبیق دارد و بخش دوم، بخشی است که کاربر، آنرا به دست می‌گیرد. دندانه‌ها و شیارهای هر کلید معمولاً برای باز نمودن یک قفل خاص طراحی می‌گردد. با این وجود، قفل‌های ارزان قیمت، گاهی با کلیدهای متفاوت قابل باز شدن هستند. امروزه کلید، به عنوان جزء جدا نشدنی از زندگی روزمره مدرن محسوب شده و استفاده از آن در تمام دنیا شایع است. اغلب مردم، با استفاده از یک حلقه فلزی، مجموعه‌ای از کلیدهای موردنیاز خود را نگه داری می‌کنند. به این مجموعه دسته کلید گفته می‌شود.برخی از قفل‌ها (مانند صندوق امانات بانک و گاوصندوق) برای باز شدن نیاز به بیش از یک کلید دارند.تعرف کلید: کلید ابزاری است مکانیکی و اجازه باز شدن یک قفل را می‌دهد خواه این قفل مکانیکی باشد یا الکترونیکی با توجه به افزایش سرعت تکنولوِژی این صنعت نیز به نوبه خود از سرعت فزایندهای بهره گرفته و به جلو پیش می‌رود. قفل‌ها ی اتومبیل شامل کلیدهای فلزی یک طرفه یا دو طرفه می‌باشند ولی با توجه به اینکه امکان سرقت اتومبیل وجود نداشته باشد تعدد تعداد ساچمه‌های قفل در قفل استارت بیشتر از قفل‌های درب‌ها یا صندوق عقب می‌باشد.
واژه‌شناسی
واژه کلید از واژه (Κλειδί) یونانی به فارسی راه یافته‌است.
تاریخچه

قدیمی‌ترین سندی که از کلید در تاریخ وجود دارد، مربوط به ۴۰۰۰ سال پیش در مصر باستان است. تصویر این کلید که یک کلید چوبی بوده بر روی یک خمره زیبا در خرابه‌های یک قصر قدیمی در مصر یافت شده‌است. یونانیان اما از کلیدهای تسمه ای و طنابی استفاده می‌کردند. بعدها صنعتگران رومی به استفاده از آهن بجای چوب پرداختند. در قرون وسطی صنعت ساخت کلید پیشرفت قابل ملاحظه‌ای نمود.

در سال ۱۸۱۸ میلادی، دولت انگلستان برای ساخت قفلی که فقط با کلید خودش باز شود، یکصد لیره جایزه تعیین نمود که نصیب فردی بنام «پرمیاچوب» گردید. در اوایل قرن بیستم، پدر و پسری آمریکایی بنام «لینوس یال بزرگ» و «لینوس یال جوان» صنعت قفل و کلید را مکانیزه نمودند و انقلابی در این صنعت بوجود آوردند.انواع کلید

کلید خانگی: گونه‌ای از کلیدها که قدمت زیادی داشته و تاکنون نیز رایج مانده‌اند، کلیدهای استوانه‌ای معمولی بوده که دارای لبه‌ای با دو تا پنج برآمدگی می‌باشند. اینگونه کلید می‌تواند وارد شیار قفلهای همنوع بشود. این کلید مناسب دربهای داخلی منازل است.
کلید یک لبه:این نوع از کلید، از نوع قبلی پیشرفته تر است. به این معنی که با داشتن شیارهایی، هر کلید فقط قادر به ورود به سوراخ قفلی از نوع خود می‌باشد. این نوع کلید تا پیش از ورود کامل به داخل قفل، اجازه چرخش ندارد.
کلید خودرو: کلید خودروها معمولاً هم برای باز کردن قفل درب و هم برای روشن کردن خودرو کاربرد دارد. کلید بسیاری از خودروها دارای تقارن دو طرفه بوده، به گونه‌ای که جهت ورود کلید به شیار قفل تاثیری در عملکرد کلید نداشته باشد. در برخی از خودروها کلید خودرو قابلیت روشن کردن، بازکردن دربهای جلو، درب داشبورت، درب صندوق عقب و درب باک را توامان دارد.
کلیدهای هوشمند ضد سرقت خودرو (ایموبلایزر):این کلیدها علاوه بر تطبیق مکانیکی با قفل، به تطبیق الکترونیکی نیز مجهزند. این کلیدها ممکن است از یک مقاومت الکترونیکی در داخل خود بهره ببرند که در کلیدهای گوناگون، میزان این مقاومت تغییر کند. گونه پیشرفته تر این کلیدها دارای یک فرستنده می‌باشد.
شاه کلید:اینگونه کلیدها برای این منظور ساخته می‌شوند که بتوانند چندین قفل را باز کنند. قفلهای اینچنین معمولاً کلیدهایی نیز دارند که فقط مختص به همان قفل است. این قفلها دارای دو مکانیزم مجزا برای بازشدن بوده که کلیدهای اختصاصی با مکانیزم اول و شاه کلید با مکانیزم دوم، قفل را باز می‌کنند.کاربرد چنین کلیدهایی در مراکز عمومی، ادارات و هتل‌ها (کلیدهای اختصاصی برای میهمانان و شاه کلید برای مدیر هتل) می‌باشد.کلید دولبه و چهارلبه:این نوع از کلیدها نیز بسیار شبیه به کلیدهای منزل اند. با این تفاوت که بدلیل وجود دو یا چهار دسته برآمدگی یا فرورفتگی در اطراف کلید، انجام سرقت مشکل تر می‌شود. مقاومت فیزیکی قفلهای چهارلبه (در مقابل شکستن در شیار قفل) بسیار بیشتر از انواع دیگر است.

کلید لوله‌ای: اینگونه کلیدها معمولاً از سایر انواع کلید کوتاه تر بوده و قطر آنها اندکی بیشتر است. بر روی لوله آنها شیارها و برآمدگیهایی قرار دارد که با برآمدگیها و شیارهای قفل هماهنگ است. کاربرد این کلیدها در قفل دوچرخه و قفل کمد و بوفه هاست.

کارت کلید: گونه‌ای از کارت هوشمند است که برای گشودن قفلهای مجهز به کارتخوان استفاده می‌شود. این کارت معمولاً پلاستیکی بوده و دارای نوار بارکد و یا نوار مغناطیسی و در موارد نادری دارای چیپ است.
کلید (خودرو)

سوئیچ اسبابی است که برای باز و بسته کردن در خودروها یا روشن و خاموش کردن موتور آنها بکار می‌رود. شکاف سوئیچ خودرو در وسط صفحه جلوی راننده قرار گرفته که توسط آن جریان برق برای روشن کردن موتور، وصل و یا قطع می‌شود. هم شکاف سوئیچ و هم کلید گرداندن شکاف را سوئیچ می‌گویند. کلید سوئیچ گرداندن و کلید درهای خودرو معمولاً یکی است. کلید صندوق عقب غالباً کلیدی جداگانه است.طلسم و جادو

کلید همواره در جادوگری و طلسم کاربرد داشته‌است.کلید شهر
در گذشته که شهرها دارای دروازه بودند، هر دروازه کلیدی داشت. در دوران قاجار، تهران نیز دارای کلید بود و دروازه بانان شهر، هرشب در ساعت دوازده نیمه شب دروازه‌ها زا بسته و کلید آن را برای داروغه می‌بردند. کلید شهر گاهی بصورت سمبلیک به میهمانان افتخاری شهرها تقدیم می‌شود. برای مثال لرد بیور شهردار وقت شهر لندن، کلید طلای شهر لندن را به ناصرالدین شاه هدیه داد.

الگوریتم
خوارزمی یا الگوریتم (نسبت: الگوریتمی، خوارزمیک) مجموعه‌ای متناهی از دستورالعمل‌ها است، که به ترتیب خاصی اجرا می‌شوند و مسئله‌ای را حل می‌کنند. به عبارت دیگر یک الگوریتم، روشی گام به گام برای حل مسئله است. شیوه محاسبه معدل در مدرسه، یکی از نمونه‌های الگوریتم است.
خصوصیات یک الگوریتم

تمام الگوریتم‌ها باید شرایط و معیارهای زیر را دارا باشند:ورودی:

یک الگوریتم باید هیچ یا چندین پارامتر را به عنوان ورودی بپذیرد؛خروجی:

الگوریتم بایستی حداقل یک کمیت به عنوان خروجی (نتیجه عملیات) تولید کند؛قطعیت:

دستورات الگوریتم باید با زبانی دقیق، و بی‌ابهام بیان شوند. هر دستورالعمل نیز باید انجام‌پذیر باشد. دستورهایی نظیر «مقدار ۶ یا ۷ را به x اضافه کنید» یا «حاصل تقسیم پنج بر صفر را محاسبه کنید» مجاز نیستند؛ چرا که در مورد مثال اول، معلوم نیست که بالاخره چه عددی باید انتخاب شود، و در خصوص مثال دوم هم تقسیم بر صفر در ریاضیات تعریف نشده‌است.محدودیت:

الگوریتم باید دارای شروع و پایان مشخصی باشد، به نحوی که اگر دستورات آن را دنبال کنیم، برای تمامی حالات، الگوریتم پس از طی مراحل شمارا و متناهی خاتمه یابد. به علاوه، زمان لازم برای خاتمه الگوریتم هم باید به گونه‌ای معقول، کوتاه باشد.
ریشه واژهٔ الگوریتم

واژه الگوریتم از نام ریاضیدان و ستاره‌شناس و جغرافی‌دان نامی ایرانی، ابوجعفر محمد بن موسی خوارزمی (الخوارزمی)، گرفته شده است، که در خوارزم زاده شد و در دانشگاه «بیت الحکمه» بغداد به اوج شهرت رسید. خوارزم یکی از شهرهای «ایران بزرگ» بود، که امروزه در ازبکستان واقع شده است و خیوه نام دارد. رساله‌ای که خوارزمی در قرن ۹ میلادی به عربی نگاشته بود، در قرن ۱۲ به لاتین با نام "Algoritmi de numero Indorum" ترجمه شد؛ یعنی "[کتابی بدست]«الگوریتمی» در مورد اعداد هندی"، که «الگوریتمی» نام الخوارزمی بود که مترجم آن را در تبدیل به لاتین چنین آورده بود. در قرن ۱۳ میلادی واژه الگوریسموس(algorismus) به معنای «سیستم شمارش عربی (دهدهی)» (یعنی اعداد ۱ تا ۹ به علاوه صفر، و نیز مفهوم اعشار) بود؛ که هنوز هم یکی از معانی واژه الگوریسم(algorism) است. معنای دیگر الگوریسم «حساب کردن با کمک اعداد عربی» است؛ یعنی فن انجام أعمال حسابی پایه، مانند جمع و ضرب، با قرار دادن اعداد در زیر هم و إعمال قواعدی خاص، که جایگزین به کارگیری اعداد رومی و استفاده از چرتکه شد. حتی روش انجام دستی تقسیم و جذر گرفتن (رادیکال) هم الگوریسم نامیده می‌شود. در قرن ۱۹ این کلمه در فرانسوی به algorithme تغییر شکل پیدا کرد، البته معنایش ثابت ماند. طولی نکشید که این کلمه به شکل algorithm وارد زبان انگلیسی شد؛ ولی فقط در اواخر قرن ۱۹ میلادی بود که معنای عام‌تر امروزی‌اش را یافت، و به «هر مجموعه قواعدی برای انجام یک رویه محاسباتی یا روال رایانه‌ای به کار رود» الگوریتم گفته شد.

تبدیل نام الخوارزمی به الگوریسم و سپس الگوریتم احتمالا تحت تأثیر واژه یونانی arithmos (به معنای عدد) و arithmetic (به معنای محاسباتی) بوده است. برخی منابع هم کلمه لگاریتم را هم در تبدیل الگوریسم و الگوریتم بی تأثیر ندانسته‌اند.
نقش الگوریتم‌ها در علوم رایانه

در علوم رایانه، یک الگوریتم را یک روال محاسباتی خوش‌تعریف می‌دانند، که مقدار یا مجموعه‌ای از مقادیر را به عنوان ورودی (Input) دریافت کرده و پس از طی چند گام محاسباتی، ورودی را به خروجی (Output) تبدیل می‌کند. بجز این، الگوریتم را ابزاری برای حل مسائل محاسباتی نیز تعریف کرده‌اند.ساخت و طراحی الگوریتم مناسب در مرکز فعالیت‌های برنامه‌سازی رایانه قرار دارد. یک برنامه رایانه‌ای، بیان یک یا چند الگوریتم با یک زبان برنامه‌نویسی است.
مفهوم الگوریتم

مفهوم الگوریتم را معمولاً با تشبیه به دستور آشپزی توضیح می‌دهند. مثلاً اگر بخواهیم آبگوشت درست کنیم (عمل مورد نظر) با فرض اینکه مواد خام را داریم (حالت اولیه) مراحل مشخصی را باید طبق دستور آشپزی طی کنیم (دستورالعمل‌ها) تا به آبگوشت آماده (حالت پایانی) برسیم. البته الگوریتم‌ها معمولاً پیچیده‌تر از این هستند.

الگوریتم گاه دارای مراحلی است که تکرار می‌شود (در مثال آبگوشت مثلاً چند بار باید نمک زد یا آب اضافه کرد) و یا در مرحله‌ای نیازمند تصمیم‌گیری است (اگر نمک کافی است دیگر نمک نمی‌زنیم، اگر کافی نیست نمک می‌زنیم).

اگر الگوریتم برای عمل مورد نظر مناسب نباشد و یا غلط باشد به نتیجه مورد نظر نمی‌رسیم. مثلاً اگر الگوریتم آبگوشت را با مواد اولیه کباب انجام دهیم واضح است که به آبگوشت نمی‌رسیم.

باید بدانیم برای هر الگوریتم تعریف متغیرها و طراحی مرحله به مرحله بسیار مهم است. زیرا الگوریتم باید بداند بر روی چه متغیر‌هایی، چه اعمالی را انجام دهد و نتیجه را در غالب چه متغیرها یا پارامتر‌هایی نشان دهد.
مقدمه‌ای بر تحلیل الگوریتم

معمولاً برای حل یک مسئله، روش‌ها و الگوریتم‌های گوناگونی وجود دارند؛ یک الگوریتم ممکن است عمل مورد نظر را با دستورات مختلف در مدت زمان و یا کار کمتر یا بیشتری نسبت به الگوریتم دیگر انجام دهد. به همین دلیل، انتخاب الگوریتم مناسب و کارا اهمیت زیادی در موفق بودن و کارایی برنامه رایانه‌ای دارد. الگوریتم‌ها به عنوان یک فناوری مطرح هستند و دانشمندان آنها را طراحی، تحلیل، و مطالعه می‌کنند. مطالعه الگوریتم‌ها زمینه‌های متعددی را در بر می‌گیرد. در زیر به چند نمونه اشاره می‌کنیم که می‌توان آنها را چرخه حیات یک الگوریتم نامید.

الف) طراحی الگوریتم ها:روش‌های مختلفی برای طراحی الگوریتم‌ها وجود دارد که عبارتند از:روشهای تقسیم و غلبه، روش‌های حریصانه، روش‌های برنامه نویسی پویا، روش‌های پسگرد و روش‌های انشعاب و تحدید.

ب) معتبر سازی یا اثبات درستی الگوریتم‌ها:بعد از طراحی باید اثبات شود که الگوریتم مزبور درست است. الگوریتمی درست است که به ازای هر ورودی مناسب خروجی صحیحی بدهد. اثبات درستی الگوریتم‌ها به اثبات قضایا در ریاضی می‌ماند و مرحله بسیار مهمی در زمینه مطالعه الگوریتم‌ها است

ج) تحلیل الگوریتم ها (تحلیل مقدم، ارزیابی کارایی الگوریتم‌ها):یک الگوریتم در زمان اجرا از cpuی کامپیوتر برای اجرای دستورالعمل‌ها و از حافظه برای ذخیره سازی برنامه و داده‌ها استفاده می‌کند تحلیل یک الگوریتم مشخص می کند که الگوریتم در زمان اجرا چه مدت زمان از cpuبرای اجرای دستورالعمل (پیچیدگی زمانی) و چه مقدار از حافظه (چه اصلی و چه جانبی) برای ذخیره سازی برنامه و داده ها (پیچیدگی فضایی) نیاز دارد.

د) پیاده سازی الگوریتم‌ها:پیاده سازی یک الگوریتم نوشتن آن به زبان برنامه نویسی خاص است که معمولا بعد از تحلیل مقدم آن صورت می‌گیرد و نام برنامه به آن اطلاق می‌شود.

ه) تست برنامه:تست یک برنامه شامل1:اشکال زدایی و 2:تحلیل موخر (اندازه گیری کارآیی) است. اندازه گیری کارآیی عبارت است از فرآیند اجرای الگوریتم صحیح بر روی داده‌های نمونه گیری شده برای به دست آوردن زمان و حافظه مورد نیاز توسط کامپایلر. زمان اجرای یک الگوریتم به پارامتر‌های مختلفی بستگی دارد که از جمله می‌توان به نوع دستورالعمل‌ها (دستورالعمل‌های جمع، ضرب، نوشتن، خواندن، شرطی و...)کامپایلر مورد استفاده، زبان برنامه نویسی، سخت افزار به کار رفته و پارامتری مثل nکه می‌تواند معرف تعداد ورودی‌ها و خروجی‌ها و یا هر دو باشد اشاره کرد

تحلیل الگوریتم‌ها رشته‌ای است که به بررسی کارایی الگوریتم‌ها می‌پردازد. تحلیل الگوریتم‌ها یعنی پیش‌بینی منابع مورد نیاز برای اجرای یک الگوریتم، همچون: حافظه، پهنای‌باند ارتباطی، سخت‌افزار، و از همه مهمتر، زمان.کارایی یا پیچیدگی هر الگوریتم را با تابعی نشان می‌دهند که تعداد مراحل لازم برای اجرای الگوریتم را برحسب طول داده ورودی، یا میزان محل‌های لازم حافظه را بر حسب طول داده ورودی نشان می‌دهد.
جنبه حقوقی
در بعضی کشورها، مثل آمریکا اگر تعبیه فیزیکی الگوریتمی ممکن باشد (برای مثال، یک الگوریتم ضرب که می‌شود آن را در واحد محاسبهٔ یک ریز پردازنده تعبیه کرد) می‌شود آن الگوریتم را به ثبت رساند.
کلید (رمزنگاری)
در رمزنگاری کلید رمز قطعه معلومات و یا پارامتری است که در الگوریتم رمز استفاده می‌شود تا اطلاعات اصلی را به اطلاعات رمز شده و یا اطلاعات رمز شده را به اطلاعات اصلی تبدیل نماید.نیاز به کلید رمز

در زمان طراحی سامانه‌های رمزگذاری، فرض بر این گذاشته می‌شود که جزئیات الگوریتم رمزگذاری برای نفوذگر مشخص است. بر اساس این تلقی که به آن اصل کرشکوف گفته می‌شود، «تنها مخفی بودن کلید رمز است که امنیت را تامین می‌کند». کلود شانون همین نکته را در قالبی دیگر گفته که به آن قاعدهٔ شانون می‌گویند: «دشمن با سامانه آشنا است». تاریخچهٔ رمزنگاری نیز نشان می‌دهد که تلاش برای مخفی نگاه داشتن الگوریتم‌های رمزنگاری با کاربرد گسترده، با دشواری زیادی همراه است (امنیت از طریق پنهانکاری را ببینید). در مقابل، مخفی نگاه داشتن کلید رمز آسان تر است چون کلید رمز قطعهٔ کوچکی از اطلاعات است که در صورت لو رفتن به سادگی قابل تغییر است (بر خلاف الگوریتم رمزنگاری که تغییر آن آسان نیست).

مخفی نگاه داشتن کلید رمز یکی از مسایل مهم در رمزنگاری است که مبحث مدیریت کلید رمز به آن می‌پردازد. هر گاه نفوذگر به کلید رمز دست یابد، می‌تواند پیام رمزنگاری شده را رمزگشایی کند.

الگوریتم‌های رمزنگاری از نظر استفاده از کلید رمز به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند. الگوریتم‌های دارای کلید متقارن، از یک کلید هم برای رمزگذاری و هم برای رمزگشایی استفاده می‌کنند. نسل جدیدتر الگوریتم‌ها که در دههٔ ۱۹۷۰ میلادی ایجاد شدند، الگورتیم‌های دارا کلید نامتقارن هستند که از یک جفت کلید (یکی برای رمزگذاری و یکی برای رمزگشایی) استفاده می‌کنند. یکی از این کلیدها (کلید عمومی) در اختیار همه قرار می‌گیرد تا بتوانند پیامشان را رمزگذاری کنند و به گیرنده بفرستند. کلید دیگر (کلید خصوصی) تنها در اختیار گیرنده قرار دارد و با استفاده از آن می‌توان پیام را رمزگشایی کرد.
امنیت

اَمنیَّت حالت فراغت نسبی از تهدید یا حمله و یا آمادگی برای رویارویی با هر تهدید و حمله را گویند.امنیت از ضروری ترین نیازهای یک جامعه است.

مفهوم‌های مرتبط با امنیت در فارسی کلاسیک با واژه‌های زِنهار و زینهاری ادا می‌شد.

برای افزایش امنیت اقداماتی چون حفاظت، حراست، کنترل، تقویت، تسلیح، مهار و بیمه انجام می‌شود و اگر فرد یا مجموعه‌ای قصد کاهش امنیت فرد یا مجموعه دیگر را داشته‌باشد از فرایندهایی چون تحریم، تضعیف، خلع سلاح، آسیب‌رسانی، تفرقه‌افکنی و تهدید استفاده می‌کند.گونه‌ها

امنیت را بسته به زمینهٔ کاربرد می‌توان به چند گروه تقسیم نمود:

امنیت فردی: حالتی است که در آن فرد فارغ از ترس آسیب رسیدن به جان یا مال یا آبروی خود یا از دست دادن آنها زندگی کند.
امنیت خانواده:هنگامی که خانواده و اعضای آن برای ایجاد رفاه و آسایش و امنیت شان از هر گونه مشکل و خطر بیندیشند و به حل هر چه سریع تر آن بپردازند.
امنیت اجتماعی: حالت فراغت همگانی از تهدیدی است که کردار غیرقانونی دولت یا دستگاه یای فردی یا گروهی در تمامی یا بخشی از جامعه پدید آورد. در نظام حقوقی جدید، فرض بر این است که قانون، با تعریف و حدگذاری آزادی‌ها و حقوق فرد و کیفر دادن کسانی که از آن حدود پافراتر گذشته‌اندف امنیت فردی و اجتماعی را پاسبانی می‌کند.
امنیت ملی: حالتی است که ملتی فارغ از تهدید از دست دادن تمام یا بخشی از جمعیت، دارایی، یا خاک خود به سر برد. امروزه، کمابیش در همهٔ کشورها نوعی پلیس سیاسی یا امنیتی وجود دارد که مقصود از آن بنا بر فرض، جلوگیری از نفوذ عوامل محرک و ویرانگر و جاسوس به داخل کشور و سرکوبی کسانی که از راه‌های غیرقانونی تهدید کنندهی نظم سیاسی موجود به شمار می‌آیند. هرچه نظامی تمامیت‌خواه‌تر باشد قدرت پلیس سیاسی و شدت و خشونت آن در آن نظام بیشتر است. این گونه نظام‌های سیاسی که مجالی برای مخالفت علنی و قانونی نمی‌گذارند، مخالفان یا دشمنان خود را هخمواره به نام «دشمنان امنیت ملی» یا نام‌های دیگر سرکوب می‌کنند.
امنیت بین‌الملل: حالتی است که در آن قدرت‌ها در حالت تعادل و بدون دست‌یازی به قلمرو یکدیگر به سر برند و وضع موجود در خطر نیفتد. هرگاه یکی از قدرت‌ها از محدودهٔ خود پافراتر گذارد، از لحاظ قدرت (و یا قدرت‌های) مخالف، امنیت بین‌المللی «در خطر افتاده‌است».
امنیت اقتصادی
امنیت فرهنگی
امنیت روانی
امنیت ملی
امنیت فرامحلی
امنیت شهری
امنیت سایبری: با ظهور فضای (دنیای) سایبری، کاربران یا همان شهروندان سایبری نیاز به احساس امنیت در فضای سایبری برای انجام امور خود دارند که این امنیت ابتدا با افزایش سطح آگاهی و دانش خود کاربران و سپس با کمک شرکت‌های امنیتی و مراجع قانونی و پلیس‌های سایبری فراهم می‌شود.
امنیت منطقه‌ای: هنگامی که یک کشور اطراف کشور دیگری را مورد حمله و تهاجم قرار می‌دهد در این صورت امنیت منطقه‌ای آن کشور به هم خورده است.

کوچک ترین سطح امنیت فری یا جسمی و بزرگترین آن امنیت جهانی است. اما مهم ترین آن‌ها امنیت ملی است.

در تعریفی دیگر، امنیت از نظر مفهومی به وضعیتی اطلاق می‌شود که نیروهای حفظ کنندهٔ وضع موجود، توان این محافظت را از نیروهای شناخته شدهٔ برهم زنندهٔ آن داشته باشند.مهندسی امنیت

مهندسی امنیت مهندسی امنیت یک زمینه تخصصی از شاخه مهندسی می‌باشد که بر رو ی جنبه‌های امنیتی در طراحی سیستم‌هایی که لازم است بتوانند با قدرت در مقابل منابع خرابی بایستند، تمرکز دارد. این خرابی‌ها می‌توانند گستره‌ای از بلایای طبیعی تا فعالیت‌های بدخواهانه باشند. مهندسی امنیت شبیه به دیگر فعالیت‌های مهندسی سیستم است که انگیزه اصلی آن پشتیبانی از عرضه راهکارهای مهندسی، که نیازمندی‌های کاربر و عملکردهای ازپیش تعریف شده را برآورده می‌سازد، است. اما این کار را باابعاد اضافه‌ای جهت جلوگیری از سوء استفاده و رفتارهای بدخواهانه انجام می‌دهد. این محدودیت‌ها در اکثر اوقات به عنوان سیاست‌های امنیتی اضافه می‌شوند.

در بعضی یا چندین فرم، مهندسی امنیت به عنوان یک زمینه اطلاعاتی در برخی از کشورها مورد مطالعه قرار گرفته است. برای مثال زمینه قفل سازی و چاپ امنیتی برای چند سال برقرار بوده است.

با توجه به وقایع ناگوار اخیر، بخصوص فاجعه یازدهم سپتامبر، مهندسی امنیت به سرعت به زمینه پر رونقی تبدیل شد. در تازه ترین گزارش که در سال ۲۰۰۶ تکمیل شد تخمین زده شده بود که صنعت جهانی امنیت ارزشی معادل ۱۵۰ ملیارد دلار امریکا دارد.مهندسی امنیت شامل جنبه‌هایی از علوم اجتماعی، روانشناسی (مثل ساختن سیستمی که بخوبی از کار بیافتد بجای اینکه تمامی منابع خطا را از بین ببرد.) و اقتصاد و همچنین شامل فیزیک، شیمی، ریاضیات، معماری و طراحی می‌باشد. برخی از تکنیک‌های استفاده شده مانند درخت آنالیز خطا برگرفته از مدیریت ایمنی می‌باشد.Some of the techniques used, such as fault tree analysis, are derived from safety engineering.

سایر تکنیک‌ها مثل رمزنگاری قبل از این محدود به برنامه‌های نظامی بود. یکی از پیشگامان مهندسی امنیت به عنوان یک زمینه رسمی برای مطالعه راس اندرسون می‌باشد.
صلاحیت ها

چند نوع صلاحیت برای مهندس امنیت به شرح زیر می‌باشد:

مهندس متخصص بخدمت گرفته شده
متخصص گواهی شده محافظت(CPP)، گواهی بین المللی توسط ASIS
متخصص امنیت فیزیکی(PSP)، گواهی بین المللی توسط ASIS
متخصص گواهی شده امنیت سیستم‌های اطلاعاتی(CISSP)

با این وجود چندین گواهی، یا چندین فرد دارای گواهی که با یکدیگر کار می‌کنند می‌توانند راه حل‌های کاملتری ارائه دهند.
حالت امنیتی

دو حالت پیش فرض ممکن روی مسائل امنیتی به شرح زیر است:

۱. رد پیش فرض: هر چیزی که بطور آشکار مجاز نباشد، ممنوع است.

این گزینه امنیت را افزایش می‌دهد و گزیه مناسبی است همگامی که شما با تهدیدات فراوانی روبرو هستید.

۲. قبول پیش فرض: هرچیزی که به طور آشکار ممنوع نباشد، مجاز است.

این گزینه به شما عملکرد بهتری را با قربانی کردن امنیت ارائه می‌کند.
گزینه مناسبی است وقتی محیط شما بدون تهدید امنیتی است و یا تهدیدات آن جزئی است.فعالیت‌های هسته

آنالیز نیازمندی‌های امنیتی
کدینگ ایمن
تست امنیتی
مهندسی چرخه حیات محصول
اقتصاد امنیتزمینه‌های زیر مجموعه

امنیت فیزیکی

از دسترسی حمله کنندگان به منابع، اطلاعات و امکانات ذخیره شده بر روی مدیای فیزیکی جلوگیری می‌کند.

امنیت اطلاعات

داده‌ها را از دسترسی، استفاده، انتشار، دستکاری و یا قطع دسترسی غیر مجاز حفظ می‌کند.

عکس العمل حفاظت تکنیکی
اقتصاد امنیت

جنبه اقتصادی امنیت رایانه و امنیت فضای خصوصی.


keywords : ولف دی ال،سایت ولف دی ال،دانلود مقاله ولف دی ال
امروز : 03/25 | صفحات : 1 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122